LatestNews

Sterowanie inflacja

Sterowanie inflacja

rp_biznes20.jpgJakkolwiek banki centralne zrezygnowały ze sterowania pieniądzem, powody, dla których w pierwszym rzędzie przyjęły tę strategię, pozostały. Banki centralne w dalszym ciągu dostrzegają potrzebę kotwicy nominalnej, która wspierałaby stabilność cenową. Nową kotwicą nominalną w polityce pieniężnej może okazać się kurs walutowy. Niektórym państwom udało się osiągnąć niski poziom inflacji dzięki przywiązaniu wartości swoich walut do waluty państwa o dobrych wskaźnikach inflacyjnych. Problem z wprowadzeniem tego rodzaju strategii polega jednak na tym, że – państwa, które starają się utrzymać stały kurs walutowy, tracą kontrolę nad własną polityką pieniężną i nie są w stanie korzystać z niej w celu zwalczania wstrząsów w gospodarce krajowej. Poszukiwania kotwicy nominalnej skłoniły wiele państw do przyjęcia sterowania inflacją jako podstawowej strategii pieniężnej. Aby zrozumieć, na czym tak naprawdę polega sterowanie inflacją, przyjrzymy się doświadczeniom trzech państw: Nowej Zelandii, która jako pierwsza przyjęła tę strategię, Kanady oraz Wielkiej Brytanii.

Ciekawe artykuły o gospodarce i biznesie:

0 Comment

  1. ubezpieczenia turystyczne online
    /

    Czekam na podobne teksty na stronie.

Comments are closed.