Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018.

12 grudnia 2016

 

Szanowni Państwo!

Zamieszczamy poniżej Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Lipnica Wielka w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.

Poniżej zamieszczamy także wzory wniosków i załączników w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola i poszczególnych oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Gminie w Lipnica Wielka.

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy:

  1. uruchomienie przy każdej szkole podstawowej w Gminie Lipnica Wielka jednego oddziału przedszkolnego z 5-godzinną opieką nad dziećmi oraz
  2. jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kiczorach i jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 z 8-godzinną opiekę nad dziećmi.

Wszelkie pytania można kierować mailowo lub telefonicznie do dyrektora ZSO w Lipnicy Wielkiej (e-mail: dyrektor.lipnica@gmail.com telefon: 18/26-340-99).

Jan Kuliga – dyrektor ZSO

 

Zarządzenie Wójta Gminy Lipnica Wielka.pdf – pokaż

​Załącznik nr 1.pdf – pokaż

​Załącznik nr 2.pdf – pokaż